TOP

部門介紹

會計部

  (一)    每日帳務登帳、結帳

(二)    會計報表(日計表、月報表、年報)之編製

(三)    會計憑證之審核、彙總、裝訂、保管

(四)    營業稅、營所稅申報及解繳

(五)    預算、決算編審

(六)    財務結構與事業經營績效研析


註冊 登入 ATM
購物趣